Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Thực phẩm mỗi ngày

                                                           Sản phẩm: Chả Rế Hải Sản

Liên hệ Vinh (0905 203 603) - Công ty CP Đại Thuận - Nha Trang
                                                           Sản phẩm: Tôm Viên

Sản phẩm: Chạo Tôm
Sản phẩm: Tôm Tẩm Cốm Xanh

Sản phẩm: Chả Giò Hải Sản
Sản phẩm: Lẩu Mực Nhấp Nháy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét